Vi tager i mod MobilePay. Vi tager ikke imod kontanter, Dankort, VISA kort eller MasterCard.

Attester

De fleste sundhedsydelser er dækket af sygesikringen – dog er del en del attester, som man selv skal betale for. Sygemelding og mulighedserklæring betales af arbejdsgiver, men du skal selv lægge ud. Om muligt kan medbringes arbejdsgivers EAN-nr. og adresse.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er en liste over de mest almindelige attester og priser:

Kørekortsattest: kr. 500,-
Sygemelding: kr. 500,-
Mulighedserklæring: kr. 750,-
Sygemelding til eksamen ved AKUT sygdom: kr. 300,-
Lægeattest vedr. fravær på studie eller attest til SU: kr. 750,-
Attest til ansøgning om Handicapskilt: kr. 300,-
Lovlig forfald ved møde i retten: kr. 500,-
Fit to Fly attest: kr. 500,-
Medicinpas attest: kr. 300,-
Sportsattest: kr. 750,-
DSB/Metro attest: kr. 2000,-
Helbredsattest fim studieophold i udlandet: fra kr. 1000,- (efter tidsforbrug)
Værgemålsattest: kr. 1250,-
Adoptionsattest: kr. 1200,-
Speciallægeattest efter tidsforbrug: Efter aftale. Kr. 500,- pr. påbegyndt 15 min konsultation.

Diverse

Konsultationsgebyr (Sygesikringsgruppe 2) kr. 300,-
Turist/øvrige personer ikke dækket af den offentlige sygesikring. Eksklusiv evt. tillægsundersøgelser kr. 750

Kørekort

Når du har bestilt en tid skal du huske følgende:

  1. Mød op 5-10 minutter før, så du kan udfylde side 1 i attesten – udleveres hos sekretæren.
  2. Medbring briller, hvis sådanne anvendes ved bilkørsel.
  3. Kontaktlinser, synsprøven skal udføres både med og uden linser, og udføres kun af læge.