Lægerne Ilbjerg Alle er et moderne lægehus, hvor vi tilstræber at levere sundhedsydelser af høj faglig standard inden for behandling af almindelige sygdomme og sundhedsproblematikker. Vi ønsker at være forankringspunkt for vores patienter i sundhedsvæsnet, og være et positivt møde med fokus på gensidig accept, åbenhed og ligeværdighed.

Lægerne Ilbjerg Alle er drevet som en kompagniskabspraksis af lægerne Tine Stougaard Kristensen, Thomas Lunn Erstad og Trine Torp-Pedersen.