Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses hos din praktiserende læge. Hvis lægen vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser lægen dig dertil. Derved sørger lægen for, at du bliver henvist til det rigtige sted, og at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til.

Som gruppe-1-patient kan du som udgangspunkt altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget lægen afgør, og det er et krav, at du er undersøgt først. Det kan derfor heller ikke som udgangspunkt foregå via telefonen eller personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog.

Hvis du ønsker direkte adgang til speciallæger, bør du tilmelde dig hos kommunen som gruppe-2-patient, men så er der en egenbetaling både her og hos speciallægen.

Særligt for sundhedsforsikringer

Her følger en kortfattet vejledning i sagsgangen, når du ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring.
 
Henvisning til behandling

  • Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig grundlag for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning.
  • Det gælder uanset, om patienten har en sundhedsforsikring eller ej. 
  • Hvis lægen vurderer, at der er grundlag for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug i en sundhedsforsikring.  
  • Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af den almindelige sygesikringsdækning.

 
Patienten har en sundhedsforsikring og får kopi af henvisning

  • Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, kan patienten medgives en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar fra patienten. 

 
Sundhedsforsikring ønsker yderligere oplysninger

  • Hvis der ikke er udstedt henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation bruges den aftalte attest FP710 Sundhedsforsikringsattest 
  • Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikringsselskabet skriftligt eller pr. mail.
  • Ønsker en patient en såkaldt frihåndserklæring, dvs. at lægen efter patientens ønske forfatter en helbredserklæring uden foreliggende skriftlig anmodning fra tredje part (f.eks. forsikringsselskabet), så sker dette på patientens regning. 

 
Når det offentlige ikke har et behandlingstilbud – men din sundhedsforsikring har
Du ønsker en udredning eller behandling, eller dit forsikringsselskab giver mulighed for anden behandling, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring, for eksempel kranio-sakral terapi, massage, akupunktur eller psykologsamtaler (samtale med psykolog i forbindelse med stress eller skilsmisse eller andre tilstande som ikke tillader almindelig psykologhenvisning). 
 
En anden situation, som også hører under dette punkt, er det tilfælde hvor du som patient ønsker en behandling eller udredning, som din egen læge efter bedste faglige vurdering ikke kan se nogen grund til at henvise dig til. Een af opgaverne som praktiserende læge er netop at skelne mellem hvad der er nødvendig og ikke-nødvendig udredning og behandling. 
 
I begge tilfælde kan du vælge at kontakte forsikringsselskabet og anmode dem direkte om behandling. Såfremt forsikringsselskabet ønsker en lægelig udtalelse om helbredsproblemet, skal forsikringsselskabet rette skriftlig henvendelse til vores lægehus med anmodning om helbredsoplysninger. Der skal samtidig være vedlagt en samtykke-erklæring underskrevet af dig, hvoraf det fremgår, at vi må sende helbredsoplysninger til sundhedsforsikringen. Sundhedsforsikringens lægekonsulent vil herefter foretage en vurdering af om din helbredsklage eller dit ønske er dækket af forsikringen. 
  
En lægelig udtalelse til dit forsikringsselskab er i denne situation ikke dækket af den offentlige sygesikring, og klinikken kræver derfor betaling i form af privat honorar. Regningen skal således enten betales af dig eller af dit forsikringsselskab. Medbringer du en forsikringsanmodning fra dit forsikringsselskab, så sender vi regningen til dem.